Velkommen til ECONOR AS

Infrastruktur

Econor tilbyr totalentreprise, hovedentreprise og delte entrepriser innen infrastruktur. Vi har erfaring og kompetanse til å gjennomføre større og mindre infrastrukturprosjekter.

Totalentrepriser

Econor står som totalentreprenør for prosjekter av ulike størrelser, både bolig-, nærings- og industribygg. Vi utfører mange av oppgavene i byggeprosjektene med egne ansatte.

Tømrerarbeid

Våre erfarne tømrere utfører forskjellige inn- og utvendige arbeider på alle type bygninger for næringsliv, offentlige etater og private. I tillegg til nybygg, har vi også bred erfaring med fasaderehabilitering, etterisolering, innredningsarbeider samt utskifting av dører og vinduer.

Betongarbeider

Econor har lang erfaring med betongarbeider av ulike slag, det være seg plasstøpt eller ved bruk av hulldekker. Vi leverer arbeid av høy kvalitet, og er konkurransedyktige på både større og mindre betongoppdrag.