Bærekraft i Econor

ECONOR AS har besluttet at vi skal være en ledende klima- og bærekrafts aktør innen entreprenørbransjen her til lands.

Vi forplikter oss til å:

  • Følge gjeldende lover, regler og krav, og hele tiden forbedre vår innsats • Kjenne og tallfeste våre klima- og miljøbelastninger, og redusere disse. 
  • Samarbeide med både oppdragsgivere og leverandører for best mulig klima- og miljøeffekt.
  • Ta et utvidet samfunnsansvar med utgangspunkt i FNs

Bærekraftsmål Bærekraftsmål for Econor

Gjennom selskapets oppdrag for våre kunder har vi gjennom våre mål leveranser skal bidra til bærekraftige byer og samfunn og levere produkter som har høy kvalitet, lang levetid og minimalt klimautslipp både i bygge-, og brukstid. Fra 2023 skal Econor være klimanøytralt i i Scoop 1

FN skriver om dette målet:

«Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer trolig til å øke til 60 prosent i 2030. Byene fungerer som møteplasser for handel, kultur, innovasjon og sosial samhandling. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp og slumområder hindrer gode levekår.»

FN skriver om dette målet:

«Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem (Basert på en erkjennelse av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer. Mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Effetkten av kllimagassendringene er synlige over hele verden»

FN skriver om dette målet:

«Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Livet på jorden er avhengig av havet. Temperaturen, kjemien, strømningene og livet i havet er det som driver de globale systemene som gjør det mulig for menneskene å leve på jorda.»

FN skriver om dette målet:

«Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystem, sikre bærekraftig skogforvaltning, motvirke ørkenspredning, stanse og reversere landforringing og stanse tap av artsmangfold. Mennesker fortsetter med å ødelegge helsen til jordas økosystem på land, som hele jordkloden er avhengig av. Skogen dekker 30 prosent av jordas overflate og gir mat og ly til over 80 % av alle dyr.