Leverandørkontakt

I Econor jobber vi kontinuerlig med å finne de beste løsningene for det enkelte prosjekt vi er involvert i. Vi har en rekke dyktige underentreprenører og andre leverandører som vi samarbeider godt med. Samtidig vil vi gjerne ha kontakt med bedrifter som kan være med på å forbedre oss ytterligere. Forbedringer kan være i form av nye produkter, men også bedre priser på eksisterende produkter og tjenester.

Vi er spesielt interesserte å ha kontakt med leverandører innen våre kjerneområder, dvs. stål- og betongkonstruksjoner, glass- og fasadesystemer og aluminium. men vil også gjerne høre fra andre leverandører som tror at de kan være med på å gjøre oss bedre.

For nærmere informasjon, ta kontakt med innkjøpsleder Åge Berg, tlf. nr. +47 959 43417, mail: age.berg@econoras.no.