Put alternative text here : no

20Om Econor

ECONOR AS er et entreprenørfirma lokalisert i Tromsø.

Selskapet ble etablert 1. juni 2005. Etter mange års drift, er vi nå ca. 120 ansatte. Vi driver i dag hovedsakelig innen bygg, men har også noe anleggsaktivitet.

Vi har som mål å kontinuerlig være en ledende og foretrukket entreprenør i Tromsø-regionen.

Ledelsen og medarbeiderne i Econor har mange års erfaring og høy kompetanse innen de fleste former for entreprenørvirksomhet. Vi bygger i stål, betong, aluminium, glass og tre etter kundens ønsker.

Vi tilbyr totalentreprise, hoved- og generalentrepriser innenfor områder som f.eks:

 • Kontor- og forretningsbygg
 • Industri- og lagerbygg
 • Større og mindre boligprosjekter
 • Parkeringsanlegg
 • Infrastruktur; bruer og kaier
 • Grunnarbeider, betongarbeider
 • Rehabilitering av  bolig- og næringsprosjekter

Vi er opptatt av miljø og miljøvennlige prosjekter.

Som totalentreprenør ivaretar vi alle deler av byggeprosessen:

 • Prosjektering
 • Byggesøknader
 • Prosjekt og byggeledelse
 • Utførelse

Econor ble som en av de første entreprenører i Tromsø sertifisert på ISO 9001 og 14001 kvalitet- og miljøledelse 10. juni 2016.

Vi har også alle nødvendige sentrale godkjenninger.

 

HMS og internkontroll

Econor har overordnet målsetting å gjennomføre våre prosjekter uten skade på personer eller miljø.

Mål 2022:  <3% sykefravær og 0 fraværsskader. 

Alle som skaper det bedriften lever av skal kunne komme hjem fra arbeid uten skader eller forringet helse.

Fra et overordnet HMS/KS system med klare mål lager vi sammen med BH en operativ SHA plan til alle våre byggeplasser.  Alle som kommer til våre prosjekter gis grundig sikkerhetsopplæring med fokus på utvalgte temaer fra risikovurdering/risikoreduserende tiltak. For å komme inn på våre byggeplasser må alle gjennomgå Personlig Sikkerhetsinstruks (PSI).  Vi forebygger hendelser med Sikker Jobb Analyse (SJA), vernerunder gjennomføres hver uke eller hver 14.dag avhenging av aktiviteter på byggeplassen. 

Rapport om uønsket hendelse(RUH) brukes aktivt for å lære og bli bedre. Vi skal bry oss om og ikke utsette andre for farer.Vi har et aktivt Arbeidsmiljøutvalg som bidrar til å utvikle en god bedriftskultur der mennesker og miljø settes i fokus.

Vi skal utvikle alles kompetanse for å oppnå våre mål. Vårt arbeidsmiljø skal være preget av godt samarbeid og god kommunikasjon både internt, mot kunden og mot UE/leverandører. Vi skal gjøre hverandre gode.

I Econor skal alle våre medarbeidere involveres på ulike plan i bedriftens virksomhet. Våre engasjerte tillitsvalgte har vi et godt samarbeid med som er viktig for utviklingen av selskapet.

Bedriftshelsetjenesten

Econor er tilknyttet Ishavsbyen bedriftshelsetjeneste med bedriftslege, bedriftsfysioterapeut, bedriftssykepleiere, og yrkeshygieniker. Bedriftshelsetjenesten har spisskompetanse innenfor den virksomhet vi driver, og er godkjent av Arbeidstilsynet.