Otium bo- og servicesenter

Prosjektfakta 
Status:  Pågår
Prosjekttype: 
Tidsrom: April 2016 - juni 2018
Bruttoareal: 16239
Byggherre: Tromsø kommune
Tiltakshaver:
Arkitekt: HRTB arkitekter
Rådgiver: 
Kontraktsform: NS8407 samspill
Prosjektadresse: Otium, Tromsdalen

Prosjektleder:Stewart Berg

Beskrivelse av prosjektet: Otium bo- og velferdssenter inneholder 13 bofelleskap og totalt 137 plasser.