Smørbukklia Studentboliger

Prosjektfakta 

Prosjekttype: Studentboliger
Tidsrom: April 16 - August 17
Bruttoareal: 8000 m2
Byggherre: Norges Arktiske Studentsamskipnad
Tiltakshaver: Norges Arktiske Studentsamskipnad
Arkitekt: AT Plan & Arkitektur AS

Byggemetode: Betong og massivtre 
Prosjekthjelpemiddel: Lean 
Kontraktsform: Totalentreprise
Prosjektadresse: Smørbukklia 1-11

Prosjektleder: Marius Hansen

Beskrivelse av prosjektet: Studentboliger til 302 studenter som skal ferdigstilles til august 2017. Econor med samarbeidspartnere fortsetter byggingen av studentboliger i betong og massivtre.

Tomten er sprengt ut i fjell og byggene følger en naturlig nedtrapping.