Coop Elverhøy

Prosjektfakta 
Status:  Avsluttet
Prosjekttype: Butikk
Tidsrom: 15.februar 2019 - 16.juli 2019
Bruttoareal: 2000 kvm
Byggherre: Coop Nord SA
Tiltakshaver: Tromsøya Eiendom AS, Coop Nord AS
Arkitekt: 70 grader Nord arkitekter AS
Rådgiver: 
Kontraktsform: Totalentreprise
Prosjektadresse: Gitta Jønssonsveg 2, Tromsø1

Prosjektleder: Svein Sørensen

Beskrivelse av prosjektet:

Bygget er fundamentert på mark med betongelementer som deler bæringen.

Øvrig bæring er med stål og hulldekker, samt selvbærende stålplate tak med overliggende isolasjon og taktekking med takfolie(papp).

Gulv på grunn er utført med radonsikrede tiltak. Yttervegger er plassbygget som ikke bærende utfyllingsvegger samt gesimser på tak.

Glassfasadene er levert som selvbærende med lakkert utførelse. De plassbygde innerveggene er bygget for overflatebehandling med maling og flis i områder som garderober, wc og kjøkken.