Kraft II - ny flerbrukshall

Prosjektfakta 
Status: Pågår
Prosjekttype: Idrettshall 
Tidsrom: juni 2016 - august 2017
Bruttoareal: 5800 m2
Byggherre: Norges arktiske studentsamskipnad
Tiltakshaver: Norconsult
Arkitekt: Peter Søderman
Rådgiver: 
Kontraktsform: Totalentreprise
Prosjektadresse: Framstredet, Universitetsområdet

Prosjektleder: Svein Sørensen

Beskrivelse av prosjektet:

Prosjektet er et tilbygg til eksisterende Krafthall. Tilbygget skal bestå av en flerbrukshall med idrettslige tilleggsfunskjoner og legesenter for alemnnpraktisernde leger. Den nye hallen skal ligge delvis nedgravd i terreng og ha materialbruk som tilpasses den eksisterende hallen.