Kystens Hus

Prosjektfakta 
Status: Pågående 
Prosjekttype:
Tidsrom: 2013-2015
Bruttoareal: 12 500 m²
Byggherre: AS Samvirkegården
Tiltakshaver: AS Samvirkegården
Arkitekt: Narud Stokke Wiig
Rådgiver: Asplan Viak
Kontraktsform: Totalentreprise

Prosjektleder: Stewart Berg

Beskrivelse av prosjektet:

Kystens Hus i Tromsø sentrum har som ambisjon å bli en kraftfull formidler av hva kysten og Nord-Norge har å tilby innenfor sjømat, landbruk, reiseliv, kystkultur, forskning og utvikling. Den største delen av Kystens Hus vil inneholde kontorarealer for næringsaktører og organisasjoner innenfor de sektorene Kystens Hus fokuserer på. I tillegg skal huset inneholde «Mathallen Kystens Hus». Her skal små aktører og gründere innen mat og reiseliv kunne komme inn i et innovativt og profesjonelt utviklingsmiljø og kvalitetssikre og kommersialisere sine prosjekter. Kystens Hus etableres i det planlagte nybygget på tomten til det som på folkemunne er kjent som “Domusbygget” ved Stortorget i Tromsø sentrum. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2015.  og skal da fremstå som et moderne bygg med et fremtidsrettet visuelt uttrykk med maritimt tilsnitt.