Nye Sommerlyst skole

Prosjektfakta 
Status: Pågående 
Prosjekttype:
Tidsrom: 2014-2016
Byggherre: Tromsø kommune
Tiltakshaver: Tromsø kommune
Arkitekt: Filter arkitekter AS
Rådgiver: Asplan Viak
Kontraktsform: Totalentreprise
Prosjektadresse: Holtveien 2, Tromsø

Prosjektleder: Kent-Eirik Gerhardsen

Beskrivelse av prosjektet:

Byrådet vedtok 27. juni 2013 at ny Sommerlyst skole skal bygges på eksisterende skoletomt. Den skal dimensjoneres for opp til 540 elever, herunder 20 elever med behov for et spesialutstyrt hjemmeområde.

Econor vant i januar 2014 konkurransen på totalentreprise for å bygge den nye skolen. Konkurransen var todelt; en del som gikk på konsept, og en del på pris. En intern evalueringsgruppe i Tromsø kommune vurderte de innkomne bidragene ut fra et sett kriterier. Skolen er forventet klar til skolestart 16. august 2016.

Nye Sommerlyst vil bli et moderne bygg med sju hjemmeområder, der et av disse er avsatt til elever med spesielle behov. Hvert av de øvrige hjemmeområdene vil være tilholdssted for inntil 90 elever. De skal inneholde klasserom, allrom, garderober og andre nødvendige fasiliteter.

Mer informasjon om prosjektet og konkurransen finnes på kommunens hjemmesider.