Polaria

Prosjektfakta 
Status:  Pågående
Prosjekttype: Utvidelse av opplevelsessenter og selbasseng
Tidsrom: 2023-2024
Bruttoareal: 3000 kvm
Byggherre: Eiendomsspar AS
Tiltakshaver: Eiendomsspar AS
Arkitekt: AT Plan
Kontraktsform: Totalentreprise
Prosjektadresse: Hjalmar Johansensgate 12, Tromsø

Prosjektleder: Eirik Skogvold

Beskrivelse av prosjektet:

Bygget etableres på trykkperler til fjell med plasstøpte betongvegger og heissjakt som deler av bæringen. Deler av bygget ligger under flomål og støpes derfor vanntett. Lett tak med stål og fagverk konstruksjon.

Hovedformålet med prosjektet er å etablere et nytt selbasseng på minimum 1000 m3 med tilhørende tribune, øvrige publikumsfasiliteter samt moderne arealer for dyrevelferd. Polaria vil ha drift i eksisterende bygg gjennom hele byggefasen.