Sjølundveien 1

Prosjektfakta 
Status: Avsluttende 
Prosjekttype: Næringsbygg
Tidsrom: 2010-2011
Byggherre:S jølundveien 1 AS
Arkitekt: 70 grader Nord
Rådgiver: 70 grader Nord
Kontraktsform: Totalentreprise
Prosjektadresse: Sjølundveien 1, Tromsø

Prosjektleder: Trond Bjørn

Beskrivelse av prosjektet:

Sjølundveien 1 er et kontorbygg i tre etasjer. Bygget huser bedriftene Visma Services og Nordix Data AS.

Bygget er oppført i plasstøpt betong, stål og hulldekker. Fasadeplatene i aluminium er svært karakteristiske, og har gitt bygget tilnavnet «blindeskriftbygget».

Vi sto som hovedbedrift for arbeidene, med styring av underentreprenørene, inkl. tekniske fag. Vi hadde ansvar for alle bygningsmessige arbeider samt utomhusanlegg.