Spar Strandveien 108

Prosjektfakta 
Status:  Avsluttet
Prosjekttype: Næringbygg - Butikk
Tidsrom: mai 2018- mars 2019
Bruttoareal: 3000 kvm
Byggherre: Spar Strandveien 108 AS
Tiltakshaver: Strandveien 108, Tromsø AS
Arkitekt: AT Plan og Arkitektur
Rådgiver: 
Kontraktsform: Totalentreprise
Prosjektadresse: Strandveien 108, 9007 Tromsø

Prosjektleder: Stewart Berg

Beskrivelse av prosjektet:

Bygget er fundamentert på mark med plasstøpte betongvegger og heissjakt som deler bæringen. Øvrig bæring er med stål og hulldekker, samt selvbærende stålålate tak med overliggende isolasjon og tekking me takfolie(papp).

Gulv på grunn med radonsikrede tiltak. Yttervegger er plassbygde som ikke bærende utfyllingsvegger, samt gesimser på tak. Glassfasadene er levert som selvbærende med lakkert utførelse. De plassbygde innerveggene er bygget for overflatebehandling med maling og flis i områder som garderober, wc og kjøkken.