Storgata 25

Prosjektfakta 
Status:  Pågår
Prosjekttype: Butikk og kontorlokaler
Tidsrom: 01.03.19-01.0420(butikk) 1.6.20(kontor)
Bruttoareal: 9000 kvm
Byggherre: STG 25 AS
Tiltakshaver: Pellerin AS
Arkitekt: Niels Torp AS
Rådgiver: 
Kontraktsform: Totalentrepr
Prosjektadresse: Storgata 25

Prosjektleder: Stewart Berg

Beskrivelse av prosjektet:

Kjeller, butikk i 1. etg. og kontorlokaler plan 2 til 6.