Trofi teknopark

Prosjektfakta 
Status: Avsluttet
Prosjekttype:
Tidsrom: 2013-2014
Bruttoareal: 4 700 m²
Byggherre: Tromsø fiskeindustri AS
Tiltakshaver: Tromsø fiskeindustri AS
Arkitekt: 70 grader Nord
Rådgiver: Asplan Viak
Kontraktsform: Totalentreprise
Prosjektadresse: Stakkevollveien 57

Prosjektleder: Kent-Eirik Gerhardsen

Beskrivelse av prosjektet:

Trofi teknopark er et kontorbygg i fem etasjer, som er under oppføring ved Stakkevollveien i Tromsø. I tillegg til hovedbygget, bygges også et mellombygg i to etasjer med parkering i første etasje og kantine i andre etasje. Dette mellombygget skal senere tilknyttes framtidige nye byggetrinn. Totalt vil teknoparken bestå av tre hovedbygninger når hele prosjektet er ferdigstilt. Utbygger er Tromsø Fiskeindustri AS – et selskap i Odd Berg Gruppen.

Målsettingen med Trofi Teknopark er å etablere et privat, moderne teknologiorientert kontorsenter. Moderne arkitektur inspirert av arktisk natur vil gi bygget en sterk profil og synlighet på Stakkevollvegen. Melsiloen på tomten står som en bauta fra tiden med produksjon av sildolje. I første trinn er det området sør for siloen som utvikles. I andre trinn vil området i nord reguleres, dog med større fokus på produksjonsorienterte virksomheter.

Som et av de første kontorbyggene i Tromsø, bygges Trofi teknopark som et passivhus. Lekkasjetallet vil være på maks. 0,4. Bæresystemet bygges i stål med etasjeskiller i hulldekker. Trapper og heissjakter plasstøpes.

Vi står som hovedentreprenør med ansvar for koordinering av alle underentreprenører.