Put alternative text here : no
Put alternative text here : no
Put alternative text here : no


Infrastruktur

Econor tilbyr totalentreprise, hovedentreprise og delte entrepriser innen infrastruktur. Vi har erfaring og kompetanse til å gjennomføre større og mindre infrastrukturprosjekter, som for eksempel:

 • Parkeringsanlegg
 • Parkeringsdekker
 • Bruer
 • Mindre veiprosjekter
 • Kantstein/beplantning


Totalentrepriser

Econor står som totalentreprenør for prosjekter av ulike størrelser, både bolig-, nærings- og industribygg. Vi utfører mange av oppgavene i byggeprosjektene med egne ansatte. Der vi selv ikke har kompetanse eller tilgjengelige ressurser, samarbeider vi med dyktige underentreprenører. Vi står som hovedbedrift og koordinerer alt arbeid på prosjektet. Vi har også sentrale godkjenninger for alle nødvendige offentilge søknadsprosesser, og kan påta oss ansvaret for at prosjektet får de tillatelser som behøves. Vi er med fra prosjektering til gjennomføring for å kunne bidra med vår kompetanse på utførelse og for å sikre en effektiv og god ferdigstillelse av prosjektet.


Tømrerarbeid

Våre erfarne tømrere utfører forskjellige inn- og utvendige arbeider på alle type bygninger for næringsliv, offentlige etater og private. I tillegg til nybygg, har vi også bred erfaring med fasaderehabilitering, etterisolering, innredningsarbeider samt utskifting av dører og vinduer.

De større prosjektene utfører vi oftest som totalentreprenør, men vi arbeider også med hoved- og underentrepriser.

Vi utfører tømreroppdrag som:

 • Nybygg
 • Tilbygg
 • Rehabilitering
 • Dører og vinduer
 • Snekkerarbeid

Betongarbeider

Econor har lang erfaring med betongarbeider av ulike slag, det være seg plasstøpt eller ved bruk av hulldekker. Vi leverer arbeid av høy kvalitet, og er konkurransedyktige på både større og mindre betongoppdrag. Vi utfører også betongjobber der øvrige arbeider håndteres av andre entreprenører, eksempelvis ved modulbygg eller lignende.

Vi kan utføre:

 • Grunnmur
 • Ringmur
 • Støping av gulv/dekker
 • Forstøtningsmur
 • Søyler
 • Trapper
 • Kai
Econors tjenester

I Econor har vi bred erfaring innen de mest sentrale områder for entreprenørvirksomhet; anlegg/infrastruktur, betongarbeider, tømrerarbeider og totalentrepriser. Både ledelsen og øvrige ansatte i selskapet har høy kompetanse, og vi legger stor prestisje i å levere fra oss prosjekter av god kvalitet i samsvar med kundenes forventninger. Vi utfører både små og store entreprenøroppdrag. For oss er alle oppdragene like viktige – uavhengig av størrelsen. Vi er sikre på at du vil bli fornøyd med å velge oss som leverandør.